Kommittéer

En stor del av verksamheten i Orust Golfklubb bedrivs, under klubbstyrelsens övergripande ansvar, genom ett antal kommittéer. Varje kommitté har sina specifika ansvarsområden.

Klubbstyrelsen utser ordförande i respektive kommitté och kommittéordföranden knyter sen till sig kommitténs övriga ledamöter. 

Nedan kan du läsa om kommittéerna och deras uppgifter. Är du intresserad eller har specifika synpunkter kan du gärna kontakta berörd kommitté direkt.