Bankommittén

Banans skötsel och utveckling avgörande för golfklubben

Bankommittén ansvarar för golfbanans långsiktiga utveckling. Förenklat kan man säga att Bankommittén ”beställer” golfbanans kvaliteter som sedan banpersonalen genom sitt dagliga arbete verkställer. Bankommittén upprättar också den långsiktiga planen för banans utveckling och följer löpande upp olika banfrågor med i första hand klubbens Head greenkeeper.

Bankommitténs uppdrag och organisation

Bankommittén består av Björn Gimbringer (ordförande), Johan Kilberg, Roger Hultgren, Lars Conradsson, Frank Fredriksson, Peter Hallinger och Mari westerling med Annika Andersson som adjungerade.

I Bankommitténs uppdrag ingår:

att tillsammans med greenkeeper upprätta kort- och långtidsplan för banans utveckling samt maskininvesteringar. En reviderad plan skall årligen tillställas styrelsen.

att upprätta årlig budget tillsammans med greenkeeper

att tillsammans med Tävlingskommittén utfärda lokala regler, banmarkeringar enligt SGF:s regler

att i samråd med greenkeepern besluta om inskränkningar i det normala användandet av banan

 

Bankommittén består av:

Ordförande Björn Gimbringer  +46767983642 bjorngimbringer@gmail.com
       
Ledamot Johan Kilberg    
Ledamot Roger Hultgren    
Ledamot Lars Conradsson    
Ledamot Frank Fredriksson    
Ledamot Peter Hallinger    
Ledamot Mari Westerling    
 Adjungerade Annika Andersson