Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2022 - Damkommittén

 

Nu var det andra året för kommittén och alla har arbetat engagerat och aktivt, våra möten har fungerat mycket bra, vi har haft 7st möten under året - både fysiska och digitala. Vi har försökt vara aktiva på vår Facebooksida - Orust GK Damer - där vi skrivit om våra tävlingar och annan information av vikt samt information via nyhetsbrev och mejl. Information om oss har man även hittat på hemsidan och anslagstavlan. Vi arbetar för att få ännu fler aktiva på vår Facebooksida.


2) Kontakt med nya medlemmar

I början av säsongen skickade vi ett mejl till nya medlemmar och hälsade dem välkomna och berättade om vår tävlingsverksamhet.

 

3) Tävlingsverksamhet

I år kunde vi starta säsongen med den mycket uppskattade Norska poängbogeyn på annandag påsk.   

 

VSODP onsdagstävlingar varje vecka

Vi har haft 16 veckotävlingar med totalt 57 unika deltagare, varje vecka deltog i genomsnitt 33 personer i fyra klasser. Poäng har delats ut till deltagarna vid varje veckotävling utifrån resultat i respektive klass. I år hade vi i samband med de lottade tävlingarna sista onsdagen i månaden även gemensam aktivitet och prisutdelning för respektive månads VSOPD tävlingar. Vi har haft 4 klasser i år. I D-klassen deltog enbart 10 personer och det är inget som vi kommer att ha nästa år.

6 personer deltog i 15 av 16 tävlingar på onsdagar! 3 personer 14 av 16 tävlingar och 5 personer 13/16. Verkligen flitiga och engagerade damer. Det var i år två personer som fick flest poäng, 50 poäng men den som hade lägst hcp vann och fick titeln - Årets golfare 2022 - på vår finaldag. Pris delades även ut till den som fick 46 poäng, de som hade 41 respektive 40 poäng.
I år bjöd vi in och öppnade upp för den som ville spela matchspel på finaldagen samt shoot-out. Det var 24 tävlande. Det var lika populärt i år men en erfarenhet är att vi får bli tydligare med information om hur man spelar matchspel för att snabba upp spelet.   

 

Lottade tävlingar 4 st

Vi har haft en lottad månadstävling i slutet av varje månad, både singelspel och lagtävlingar. Alla tävlingarna har varit uppskattade. Nämner bl a  - Joker – och blind date som blev väldigt lyckade. Fortsätter troligtvis på liknande sätt nästa säsong. Det är inte lika många spelare i A-klass på dessa tävlingar men vi ser vikten av att ordna lite lättsammare tävlingar för att locka fler till vår tävlingsverksamhet totalt sett.

 

 

 

 

Eclectic

Precis som förra året har vi haft vår Eclectic running och vi har dessutom kunnat använda GIT och resultatet har synts i Order of Merit. I år deltog 39 st. Prisutdelning med fint prisbord hade vi i samband med avslutningen i september.

 

 

 

4) Quizz om regler

I samband med månadstävlingen i juli anordnade vi en uppskattad quizz. Ann-Christin Conradsson hjälpte oss att ta fram frågorna och vid diskussion om svaren.

5) Träning med Stig

Stig har liksom tidigare år erbjudit träning till damerna. Blir fort fulltecknade.

 

Som sagt en aktiv och engagerad kommitté som hoppas på fler aktiva damer. Det är en utmaning som vi har nästkommande säsong.

 

På finaldagen avtackade vi Helen och Inger som avgår i kommittén. Anette har under säsongen tillkommit och varit verksam i kommittén sedan i somras. Hon fortsätter även nästa år.

 

6) Analys o måluppfyllelse

Målet att fler damer ska vara aktiva och tävla har inte uppfyllts. Det har varit ungefär lika många unika personer detta år som tidigare. Vi har uppfyllt målet med fler damer som finns på vår FB sida. Genom vårt regelquizz så fick vi upp intresset för regler. Vi har försökt tillgodose olika spelformer, singeltävlingar och lottade tävlingar samt försökt skapa trivsel genom våra gemensamma träffar vid månadens prisutdelningar.

 

 

Elisabeth Westin                                      Ing-Marie Fredér

 

Annapia Borén                                         Helen Arnevall

 

Inger Larsson                                            Anette Forsberg