Paragolfkommittén

Paragolf nytt i Orust GK

Funktionsnedsättning är inget hinder för att börja spela golf. Under 2021 inleder klubben en satsning på paragolf. Paragolf handlar till stor del om tillgänglighet, d v s att man som paragolfare kan ta sig runt banan utan att mötas av oöverstigliga hinder i den fysiska miljön. En annan förutsättning är att det finns goda träningsmöjligheter anpassade för den med fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Klubben arbetar f.n. på båda planen, både vad gäller tillgängligheten till bana och klubbhus och att skapa ett träningsområde som även passar golfare med funktionsnedsättning. Klubben har sökt finansiellt stöd för dessa satsningar och förhoppningen är att under 2021/22 kunna göra nödvändiga investeringar.

En första uppgift för klubbens Paragolfkommitté är att skapa struktur för klubbens paragolf, etablera kontakter med Orust kommun och berörda intresseföreningar för att tillsammans bygga en bra verksamhet.

Paragolfkommitténs uppdrag och organisation

Paragolfkommittén består av Joakim Almroth (ordförande) 0707-132919 mail: joakim@almroth.se, Björn Nilsson och Lars Torstensson.

I Paragolfkommitténs uppdrag ingår:

att upprätta plan för klubbens paragolfverksamhet, planen fastställs av styrelsen

att ta nödvändiga initiativ för att förverkliga planen