Sponsorkommittén

Klubbens sponsorer bidrar till den finansiella styrkan

Sponsorkommittén erbjuder såväl små som stora företag intressanta samarbetsalternativ. Sponsorpaketen kan se lika olika ut eftersom de skräddarsys efter sponsorns behov. Gemensamt är

att de exponerar sponsorns företag, produkter och erbjudande såväl till klubbens medlemmar som gästspelare och övriga företagspartner.

Att vara sponsor till Orust Golfklubb innebär ett aktivt stöd till klubbens verksamhet, inte minst för juniorsatsningar, och för golfens utveckling och framtid i allmänhet. Golf är inte bara tävlingar utan har för många medlemmar stor social betydelse och utgör en viktig del i friskvården.

Sponsorkommittén arrangerar också en årlig sponsordag med golftävling, intressanta föredrag av kända idrottsmän och inte minst social samvaro.

Sponsorkommitténs uppdrag och organisation

Sponsorkommittén består av vakant (ordförande).

I Sponsorkommitténs uppdrag ingår:

att behålla, utveckla och skapa goda relationer till befintliga sponsorer

att värva nya sponsorer genom kreativt arbete med utvecklade tjänster och produkter

att arrangera en Sponsordag i syfte att underhålla goda kontakter med gamla som nya sponsorer

att intäkterna från verksamheten över tiden ökar enligt styrelsens lagda budget och marknadsplan