Anmälningsavgift, prisutdelning och klassindelning

Anmälningsavgift, prisutdelning och klassindelning                                                                                                                       

Singel  18/36 hål 100/120kr
Junior<22år 50kr
4-some 80kr/spelare
4-boll/scramble 100kr/spelare

 

Sista anmälningsdag är i regel 3 dgr innan tävling.            

Avgiften är en anmälningsavgift, ej spelavgift och 75% går till priser och 25% tillfaller Orust GK och dess verksamhet. Betalas i samband med anmälan i Min Golf.                   

Avanmälan till tävling skall ske före anmälningstidens utgång.

Om avanmälan sker efter lottning får spelaren inte tillbaks anmälningsavgiften.

Tävlingsdagen: Spelaren skall hämta ut sitt scorekort hos tävlingsledningen i god tid eller vid tidpunkt som angetts i tävlingsbeskrivningen                                                                                

Prisutdelning: Pristagare skall hämta sitt pris själv eller via ombud annars återgår priset till TK eller arrangerande kommitté.

Färskvaror går vidare till nästa pristagare.

Applådpriser till närvarande som inte vunnit andra priser kan vara ett bra sätt att locka spelare till prisutdelning. Väg kostnad mot nyttan.

 

Klassindelning: 

A Klass B Klass Klass
+0,8-13,3 H 13,4-21,5 H 21,6-54 H
+0,8-13,7 D 13,8-22,4 D 22,5-54 D

 

Orust 2022