PM för tävlingsledare 2023

PM FÖR TÄVLINGSLEDARE 2022 

2 VECKOR INNAN TÄVLINGEN 

 • Kontrollera att tävlingen är klar för anmälan i GIT och att allt stämmer.
 • Se till att du har medhjälpare till alla funktioner, kontakta TK om du har svårt att hitta de du behöver eller andra oklarheter finns.
 • Se över hur priser skall anskaffas. Om sponsor finns kontakta den eller att kansliet tar kontakten.
 • Kontrollera att banpersonal, shop och restaurang är förberedda för tävlingen.
 • Gör reklam för tävlingen på de sätt du tycker är lämpligt, anslagstavlan är ett måste. Mailutskick en möjlighet, tag hjälp av kansliet. 

3 DAGAR INNAN TÄVLINGEN 

 • Anmälningstiden går ut kl 18, om inget annat angivits, det är bra om tävlingen lottas så snart som möjligt dock senast som angivits i GIT tävling. Behöver du hjälp, kontakta någon i tävlingskommittén. Så snart lottningen är gjord i GIT är startlistan tillgänglig för spelarna. Sätt upp 1 ex på anslagstavlan och lämna 1 ex till receptionen och 2 ex på tävlingsexp
 • Scorekort skall finnas tävlingsdagen. Kan skrivas ut i tävlingsexp. Behövs informationsblad till deltagare? Ex om tävlingsformen eller tävling i tävlingen vid sponsrad tävling. Scoring area utmärkt? (gäller större tävlingar)
 • Behövs ytterligare tillfälliga lokala regler?
 • Startförbudsskylt skall finnas vid 1:a tee kvällen innan tävlingen samt vid hål 10, kansliet sätter upp den.
 • Nyckel till expeditionen lånas i receptionen.
 • Priser. Följ rekommendation i tävlingshandboken som finns på SGF:s hemsida. Vid meny välj För klubben och därefter Arrangera tävling/Regler och bestämmelser. I tävlingshandboken sid 67 finns tabell som visar hur priser räknas ut.
 • Scratch-priser kan delas ut till bästa bruttoscore i alla singel hcp-tävlingar, Obs bara i slagtävling där man hålat ut.

 

TÄVLINGSDAGEN 

 • Minst en tävlingsfunktionär skall finnas på klubben minst en timme före första start. Vid större tävling behövs 1,5 tim. Allt klart så att tävlingsdeltagarna känner sig välkomna? Ta en tur runt banan med golfbil, kontrollera markeringar, tee- och hålplaceringar. Kontrollera bunkrarna. Är det omfattande djurspår, kratta bunkern. Fråga banpersonal om något är oklart. Vid shotgunstart, kontrollera att andra spelare lämnar banan före start.
 • Anmälningsavgift för klubbtävlingar skall betalas i samband med anmälan. Under fliken Anmälda finns i vä-kolumnen under Listor en avgiftslista så man kan se att alla betalt.  Ordinarie anmälningsavgift är 100 kr per deltagare eller se respektive tävling. Juniorer (till och med det året man fyller 21 år) betalar hälften.
 • Greenfeegäster betalar enligt GIT tävling. Samma gäller för vardags/lågsäsong/pay-as-you-play medlemmar. Juniorer medlemmar i BDGF-klubb betalar inte greenfee.
 • Scorekort lämnas ut till spelaren med uppmaning att kontrollera hcp före start. Kan delas ut i receptionen eller i starterhuset.
 • Starter finns på 1:a tee 10 min före första start utrustad med instruktioner enligt PM för starter samt ryggsäck med tillbehör. Lämna starterns telefonnummer till reception.
 • Kontrollera tempot på banan kontinuerligt, viktigast att göra i början så att det inte kör ihop sig från start.
 • Ge restaurangen en lista över funktionärer för tävlingen, som kan kvittera ut kaffe, dryck eller lunch beroende på tävlingens omfattning. Använd omdöme.

 

EFTER AVSLUTAD ROND 

 • Scorekort, kontrollera score och signering. Registrera i GIT. Dator hämtas ut på expeditionen, enligt överenskommelse, om man vill registrera uppe i starterhuset,
 • Resultat beräknas och körs ut som Rapport resultatlista. Hängs upp på anslagstavlan.
 • Prisutdelning sker i regel efter varje klass. Ev. sponsorer är självklart med. Schratchpris kan delas ut vid alla hcp tävlingar, Obs! slagtävling.
 • Applådpris till närvarande som inte vunnit andra priser kan vara ett bra sätt att locka spelare till prisutdelning. Väg kostnad med nyttan.

 

EFTER TÄVLINGEN

 •  Lämna kvitton för priser eller redovisning vad som tagits från shopen till kansliet.
 • Meddela gärna TK om något i tävlingen fungerat bra eller mindre bra.
 • Resultatlista på anslagstavlan och skicka gärna till Stenungsundstidningen, GP och Bohuslänningen. 

 

TACK FÖR DENNA GÅNGEN!

 • Under dagen bjuder TK på normal förtäring. Normal förtäring är en rimlighetsbedömning, en lång tävlingsdag berättigar till större uttag än en kort. Tävlingsledare ansvarar för att informera funktionärer om rutinerna. Kvittera all förtäring i restaurangen och redovisa till kansliet. 

OM DU VILL TRÄNA PÅ GIT-TÄVLING FINNS EN TESTMODUL 

http://test.gittour.golf.se/login.aspx# 

Golf-ID är tkl

Lösenord är 5102. 

Telefonnummer till tävlingskommittén och domare finns på tävlingsexpedition.