Praktiska råd för TD vid avbrott i spel

Praktiska råd för TD vid avbrott i spel (Regel 6-8)

(Utformat av Claes Grönberg, Svenska Golftourerna AB, delvis anpassat efter Orust GK)

 

Först skall du observera följande mening under regel 6-8:

Dåligt väder är i sig inte godtagbart skäl för att avbryta spelet

I vissa fall kan dock vädret bli så dåligt att det finns skäl för tävlingsledningen att avbryta

spelet.

Exempel på orsaker och förebyggande åtgärder:

Regn

Det regnar så mycket att en eller flera och till slut kanske alla greener blir ospelbara. Om det

är några få greener som är problemet kan spelet fortsätta med hjälp av funktionärer som

kontinuerligt kör regnrullar på greenerna. På så sätt kan man få spelet att löpa en stund till,

men till slut blir det ingen återvändo utan spelet måste brytas.

Om greenerna är mycket bra dränerade och upphöjda, kan skäl till avbrott också vara att

spelfältet är så blött att det är nästan omöjligt att ta lättnad för tillfälligt vatten. På spelfältet

gäller nämligen fullständig lättnad, när man tar lättnad för tillfälligt vatten enligt regel 25-1b.

Utrusta dig själv och minst en domare med en sirén. Se till att regnrullar finns klara och att

funktionärer finns att tillgå för denna uppgift. Kolla med greenkeeper vilken eller vilka

greener som brukar bli blöta först. Se till att du och dina domarkolleger håller koll på dessa.

Tätare och tätare koll ju längre regnet pågått.

 

Åska och blixt

Om det föreligger risk för blixtnedslag skall spelet avbrytas omedelbart. Observera att här kan

spelaren själv ta beslut om att avbryta spelet. Var försiktig och bryt spelet när du tycker det

föreligger minsta risk. Chansa inte på att det snabbt skall gå över.

Utrusta dig själv och minst en domare med en sirén.

 

Vind

Det kan blåsa så kraftigt att det inte går att genomföra en golftävling på ett bra sätt. Till

exempel kan en boll som stannat på green plötsligt blåsa iväg.

Avbrott för vind är klart svårast att bedöma.

Vissa seasidebanor har vindmätare. Titta på den redan under inspelsdagarna, vilket kan var

bra för jämförelser om problem uppkommer under tävling.

Utrusta dig själv och minst en domare med en sirén. Uppsök greener som ligger mest utsatta

för vind. Testa! Se vad som händer när du markerar en boll eller adresserar med puttern. Be

någon funktionär att kontinuerligt jaga väderleksrapporter.

 

Minusgrader och frost på greener

Kan hända vid tävlingar på hösten. Ytorna på fairway och greener är så hårda att bollen får

orimliga studsar. Greenerna kan inte klippas.

Det är bara att skjuta upp första start. Håll kontinuerlig kontakt med greenkeeper. Det kan

försvinna snabbt eller dröja lång tid. Ägna tiden åt att planera hur tävlingen skall spelas

vidare. Titta på alternativ: Vilken niohålsslingas greener tinar snabbast? Om du har start bara

från ettan kan du kanske tjäna tid genom att starta fältet från tian istället.

 

Dimma

Oftast morgondimma. Spelarna kan omöjligt se hela bollbanan.

Det är bara att skjuta upp första start. Det kan försvinna snabbt eller dröja lång tid. Ägna tiden

åt att planera hur tävlingen skall spelas vidare.

Mörker

Om spelet tidigare under dagen avbrutits kanske inte ronden hinner spelas klart. Då blir det

aktuellt att bryta för mörker.

TD beslutar när han/hon bedömer att det är för mörkt för att fortsätta spela. Beakta följande:

När är det svårt att se var bollen hamnar efter driven? När är det svårt att bedöma avstånd?

När är det svårt att ta ut puttlinjen? Mm

Tänk också på att det kan vara olika mörkt på olika delar av banan. Jämför hål i skogen med

hål ute på fältet. När du fått fler än två grupper som ifrågasatt synbarheten bör du överväga att

avbryta spelet.

Utrusta dig själv och minst en domare med sirén.

  1. Avbryta spelet omedelbart - En lång signal med sirén. Avbryta spelet - Tre signaler med sirén, upprepade gånger. Återuppta spelet - Två korta signaler med sirén, upprepade gånger.  

Plikt: Diskvalifikation.

Obs! Vid omedelbart avbrott som ex åska är det viktigt att flera bilar åker runt på banan och informerar spelarna vart de skall gå, gärna tar med de spelare i bilarna som befinner sig långt bort.

Har det på vädertjänsterna varnats för åska bör man informera spelarna på första tee vad som gäller och vilka signaler som används.

20160407